Smog – wszystko co warto o nim wiedzieć

Smog – wszystko co warto o nim wiedzieć

Temat smogu jest poruszany niezwykle często, szczególnie w czasie, kiedy zbliża się sezon grzewczy. Świadomość powstawania tego zjawiska pozwala podejmować bardziej rozważne decyzje w stosunku do wyboru środka transportu lub materiałów do palenia w piecu. To, jak powstaje smog oraz jak działa na organizm człowieka jest wiedzą, którą powinien posiadać każdy nie tylko, by unikać przyczyniania się do powiększania tego zjawiska, ale również, by móc się przed nim skutecznie chronić.

Czym jest smog?

Nazwa „smog” powstała z połączenia dwóch wyrazów pochodzących z języka angielskiego – smoke, które oznacza „dym” oraz fog oznaczające „mgła”. Smog jest więc mgłą, która zanieczyszczona jest pyłami i gazami. Na powstanie tego zjawiska wpływ mają nie tylko niekorzystne substancje związane z paleniem węgla w piecu i spalinami samochodowymi, ale również warunki atmosferyczne, które sprzyjają powstawaniu zanieczyszczonej mgły, a więc inwersja temperatury oraz brak wiatru.

Znane są dwa rodzaje smogu – klasyczny i fotochemiczny. Pierwszy związany jest z sezonem grzewczym, dlatego występuje zazwyczaj od końca października d początku marca. W jego składzie znajdują się substancje takie jak tlenek siarki, tlenek węgla oraz tlenki azotu. Drugim rodzaj utrzymuje najwyższe stężenie w okresie letnim i powodowany jest przez spaliny samochodowe. W jego składzie znaleźć można tlenki azotu oraz węglowodory.

Jak przeciwdziałać smogowi?

Jednym z najprostszych rozwiązań jest zaprzestanie palenia śmieciami w piecach. Niestety wciąż wiele ludzi śmieci wypala, szczególnie często pod osłoną nocy. Przyczynić się do poprawy jakości powietrza można również zgłaszając odpowiednim służbom osobę, która postępuje w ten sposób. Palenie śmieci, które są zabronione przez ustawę z 27 kwietnia 2001 roku jest karalne i może skutkować obciążeniem w postaci grzywny.

Kolejnym sposobem wpłynięcia na poprawę jakości powietrza jest zmiana środku transportu na taki, który mieści się w unijnych normach emisji spalin lub nie emituje ich wcale – jak na przykład rower.

Jak smog wpływa na zdrowie?

Nie trzeba specjalistycznych badań i wypowiedzi profesjonalistów z dziedziny medycyny, aby wiedzieć, w jak niekorzystny sposób działa na organizm wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Najczęstszymi objawami są duszności i problemy z oddychaniem i kaszel. Smog wpływa na cały organizm zmniejszając jego odporność, powstawanie problemów z układem krążenia i oddychania, pogłębianiem się objawów alergii i astmy. Szczególnie narażone są dzieci, u których ryzyko powstania chorób jest większe.

Jak chronić się przez zanieczyszczonym powietrzem?

Niezwykle istotne jest unikanie wychodzenia z domu, kiedy stężenie smogu jest bardzo wysokie. W przypadku konieczności częstej ekspozycji na zanieczyszczenia należy zaopatrzyć się w maskę antysmogową. Jest dostępna niemal w każdej aptece, jej koszt jest niewielki, a w dużym stopniu chroni przed negatywnym wpływem wdychania smogu. Równie istotne są częste wypady poza miasto na łono natury, gdzie poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest znacznie niższy niż w centrum wielkich aglomeracji miejskich.

Ważne jest również zadbanie o powietrze wewnątrz domu. Zaleca się unikać wietrzenia pomieszczeń w czasie najwyższego stężenia smogu, a także ograniczyć częstotliwość palenia w kominku, jeśli taki posiadamy. Pyły, które się z niego wydostają są poważnym zagrożeniem dla zdrowia całej rodziny. Dobrą jakość powietrza w domu utrzymać można dzięki oczyszczaczom powietrza wyposażonym w jonizatory lub nawilżacze.

na górę